Tôi đang có dự án BĐS cần phát triển? Tôi phải bắt đầu từ đâu? GỌI CHÚNG TÔI: 0948484859

Về GBS | Liên hệ

 • MR. TRỊNH TÙNG BÁCH

  MR. TRỊNH TÙNG BÁCH

  Mentor
  Hà Nội
 • MS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

  MS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

  Founder&Mentor
  Hà Nội
 • MS. BÙI THỊ HÀ MY

  MS. BÙI THỊ HÀ MY

  Founder&CEO
  Hà Nội
 • MS. MẪN NGỌC TRUNG HOA

  MS. MẪN NGỌC TRUNG HOA

  Founder&Vice CEO
  Hà Nội
 • MS. BÙI THỊ HOÀI

  MS. BÙI THỊ HOÀI

  Founder&Vice CEO
  Hà Nội
 • MS. MẪN NGỌC TIỀU TIÊN

  MS. MẪN NGỌC TIỀU TIÊN

  Founder&CMO
  Hà Nội

0948484859

Messenger