Tôi đang có dự án BĐS cần phát triển? Tôi phải bắt đầu từ đâu? GỌI CHÚNG TÔI: 0948484859

Về GBS | Liên hệ

Về GBS Việt Nam

Phát triển công trình xanh chưa tương xứng với tiềm năng

Phát triển công trình xanh chưa tương xứng với tiềm năng

Phát triển công trình xanh ở Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, cần thiết phải có các chính sách ưu đãi, tiêu chí xây dựng và...

Chi tiết

0948484859

Messenger