Tôi đang có dự án BĐS cần phát triển? Tôi phải bắt đầu từ đâu? GỌI CHÚNG TÔI: 0948484859

Tài chính xanh

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Ấn Độ

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Ấn Độ

Bài viết giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Ấn Độ. Từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ...

Chi tiết
Xu hướng phát triển thị trường trái phiếu xanh trên thế giới

Xu hướng phát triển thị trường trái phiếu xanh trên thế giới

Trái phiếu xanh (TPX) được xem như một kênh thu hút vốn mới và là giải pháp hiệu quả, có thể giúp huy động hàng trăm tỷ USD/năm cho phát triển một...

Chi tiết
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Singapore

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Singapore

Singapore cũng cho rằng các quốc gia nên tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển Tài chính xanh (TCX) nhằm kết nối cho các nhu cầu TCX giữa các...

Chi tiết
Thị trường tài chính xanh, cơ hội đầu tư trên thị trường

Thị trường tài chính xanh, cơ hội đầu tư trên thị trường

Tài chính xanh (Green Finance) là những hỗ trợ về tài chính hướng đến tăng trưởng xanh thông qua việc cắt giảm khí phát thải nhà kính và ô nhiễm môi...

Chi tiết
Tài chính xanh – Nguồn vốn mới cho chủ đầu tư BĐS?

Tài chính xanh – Nguồn vốn mới cho chủ đầu tư BĐS?

“Xanh hóa” dòng vốn đầu tư, định hướng nguồn lực tài chính vào các lĩnh vực xanh, ngành Ngân hàng đang góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi...

Chi tiết
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Hàn Quốc

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Hàn Quốc

Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Hàn Quốc. Từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam.   Chính phủ Hàn...

Chi tiết
Các công cụ vay, nợ trong tài chính xanh

Các công cụ vay, nợ trong tài chính xanh

Bài viết giới thiệu các công cụ tài chính xanh (phát thải các bon, trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh), các chỉ số tài chính xanh và các thị trường tài...

Chi tiết
Thị trường vốn xanh tại Việt Nam

Thị trường vốn xanh tại Việt Nam

Phát triển thị trường vốn xanh là một trong những giải pháp quan trọng của ngành tài chính nhằm huy động được nguồn vốn xã hội phục vụ việc...

Chi tiết
Vì sao doanh nghiệp bất động sản chưa chạm đến nguồn tài chính xanh?

Vì sao doanh nghiệp bất động sản chưa chạm đến nguồn tài chính xanh?

Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ, định hướng tín dụng xanh nhưng các doanh nghiệp bất động sản chưa chạm đến bất kỳ một gói tín dụng nào,...

Chi tiết

0948484859

Messenger