Tôi đang có dự án BĐS cần phát triển? Tôi phải bắt đầu từ đâu? GỌI CHÚNG TÔI: 0948484859

Thị trường vốn xanh tại Việt Nam

Phát triển thị trường vốn xanh là một trong những giải pháp quan trọng của ngành tài chính nhằm huy động được nguồn vốn xã hội phục vụ việc triển khai các chính sách hướng đến tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu.

 

1. Phát triển thị trường vốn xanh là gì?

Trên cơ sở định nghĩa về thị trường vốn xanh, khái niệm phát triển thị trường vốn xanh hàm ý chỉ việc nâng cấp/điều chỉnh/bổ sung về mặt kỹ thuật các sản phẩm, công cụ và quy định hiện có các nội dung gắn liền với yếu tố môi trường nhằm huy động vốn cho mục tiêu tăng trưởng xanh/phát triển bền vững.

 

 

2. Sự cần thiết phát triển thị trường vốn xanh

 

Phát triển thị trường vốn xanh có thể giúp giải quyết thất bại thị trường xảy ra khi thị trường không phân bổ thật hiệu quả các nguồn lực. Tạo điều kiện phân phối lại các chi phí theo hướng giúp giảm bớt chi phí vốn cho các hoạt động đầu tư xanh và tăng chi phí vốn đối với các ngành có nguy cơ gây hại đến môi trường thông qua cơ chế:

– Giúp gia tăng lợi nhuận cho các dự án xanh nhờ việc hạ thấp các chi phí tài chính và gia tăng sự sẵn có của các quỹ.

– Giảm lợi nhuận cho các dự án gây ô nhiễm thông qua việc làm gia tăng chi phí và nghĩa vụ cần tuân thủ.

– Gia tăng nhận thức và trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp và công chúng về tăng trưởng xanh và tài chính xanh

 

3. Hội nghị “Phát triển thị trường vốn xanh tại Việt Nam.”

Với mong muốn ứng phó với những thách thức mới để định hình cho một tương lai xanh, nắm bắt những cơ hội mới và xu hướng mới, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Ngày 10/11, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Phát triển thị trường vốn xanh tại Việt Nam.”

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn phát biểu
tại hội nghị. (Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN)

 

Hội nghị lần này là một bước tiếp nối trong hàng loạt nỗ lực của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm triển khai các quyết sách quan trọng của Chính phủ vì một nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cập nhật các chính sách, công cụ, sản phẩm tài chính xanh, thị trường vốn xanh; định hướng chính sách phát triển tại Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế và khu vực cũng chia sẻ về kinh nghiệm, thông lệ quốc tế trong mảng thị trường vốn xanh.

 

Một số sản phẩm, công cụ tài chính xanh có ý nghĩa quan trọng được giới thiệu tại hội nghị như: Danh mục dự án xanh do Ngân hàng Nhà nước xây dựng, hay trái phiếu xanh chính quyền địa phương đầu tiên được phát hành thí điểm, đặc biệt là Chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đây là lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam có một chỉ số phát triển bền vững và là chỉ số đo lường phát triển bền vững trong khu vực doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, để thực hiện tăng trưởng xanh, việc tạo ra được sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng như công chúng đầu tư là rất quan trọng.

 

Theo ông Sơn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn trong thời gian tới, với sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của GIZ, các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể triển khai được một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó giúp thị trường vốn xanh phát triển bền vững.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0948484859

Messenger