Tôi đang có dự án BĐS cần phát triển? Tôi phải bắt đầu từ đâu? GỌI CHÚNG TÔI: 0948484859

Về GBS | Liên hệ

Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các hệ thống Chứng nhận Công trình Xanh như Lotus, LEED, EDGE, GREEN MARK, … là những tiêu chuẩn giúp đánh giá công trình xanh.

Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh

Hệ thống các chứng nhận là cơ sở nhằm:

  • Đánh giá hiệu năng công trình
  • Chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường qua bên thứ ba
  • Tạo điều kiện cho quy trình thiết kế và xây dựng tích hợp
  • Đảm bảo công trình tuân thủ những quy định hiện hành

Hệ thống các chứng nhận tại Việt Nam

LEED

Là công cụ đánh giá của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC). Đây là hệ thống chứng nhận Công trình xanh toàn diện, được phát triển phổ biến tại Mỹ và các nước phát triển; phù hợp cho các dự án hướng tới nhận diện thương hiệu quốc tế. Hiện nay, LEED là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong và phổ biến nhất ở trên thế giới.  

LOTUS

LOTUS gồm các tiêu chuẩn về công trình xanh toàn diện được phát triển dành riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam. Các yêu cầu của LOTUS được điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn ngành xây dựng, quy định của Nhà nước và điều kiện khí hậu ở nước ta, đồng thời chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất trong việc thiết lập các tiêu chí của mình.

EDGE

Hệ thống chứng nhận tập trung vào các tiêu chí như Năng lượng, Nước và Năng lượng hàm chứa của các Vật liệu, phù hợp với các dự án có mục tiêu tối thiểu hóa mức tiêu thụ tài nguyên.

Green Mark

Đây là hệ thống chứng nhận về công trình xanh của Singapore. Các tiêu chuẩn của chứng nhận Green Mark cũng chủ yếu phù hợp với thị trường xây dựng tại các nước lớn, các nước phát triển.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0948484859

Messenger